EnvoTech MARK II Serija Za obradu industrijske otpadne one鑙规ene vode

Podru鑚e uporabe
Envotech postrojenja 鑙ste/odvajaju vodu gotovo svih vrsta, gdje je voda glavni sastojak.

Ona se danas izme饀 ostalog koriste za slijede鎍 podru鑚a upotrebe:

 • One鑙规enu vodu od alkalijskog odma硅ivanja
 • Sredstava za rashla餴vanje/podmazivanje
 • Vodu od ispiranja iz povr筰nske obrade
 • One鑙规enu vodu koja sadr綼va ulja
 • Vodu od pranja sa teflonom i te筴im metalima

 

  Rezultati
 • One鑙规ena voda se odvaja u destilat (鑙stu vodu) i preostali otpadni koncentrat, koji iznosi samo 2-15% prvobitne koli鑙ne.
 • Destilirana voda je toliko efektivno pripremljena, da se mo緀 ponovo ponovo upotrijebiti ili se mo緀 pustiti u kanalizaciju.
 • Kavalitetu destilata kontrolira Envotech i neovisni labaratorij. Do toga dolazi u uskoj suradnji sa kupcem i uz pridr綼vanje ekolo筴ih odredbi koje su na snazi.

Povoljna ekonomija
Envotech postrojenja su optimizirana na minimalnu potro筺ju energije, tro筫 ca. 25 kWh po toni one鑙规ene vode.

Detaljna osnova za odlu鑙vanje
Kako bi se stvorila najbolja mogu鎍 osnova za odlu鑙vanje, prije isporuke se provode temeljita istra緄vanja.
Istra緄vanja se dijele na razli鑙te faze.

Kao prvo se analizira proba otpadne vode od ca. 1 litre u EnvoTech-ovom vlastitom laboratoriju. Nakon toga se poduzima proba i utvr饀ju se slijede鎒:

 • 萯sto鎍 destilata. Analize neovisnih priznatih
  laboratorija dokumentiraju kvalitetu pro鑙规ene
  vode
 • Mogu鎒 je pove鎍nje koncentracije, odnosno
  udjela koncentrata u one鑙规enoj vodi
 • Daljnji pogonski parametri, kao npr.
  aktualni kapacitet

  Nadalje rado obra鑥navamo rentabilnost u Va筫m slu鑑ju. Ukoliko imate specijalne zahtjeve 箃o se ti鑕 kapaciteta, materijala i drugog, mi 鎒mo za Vas izraditi i specijalno rije筫nje

 


Serija EnvoTech MARK II
 • Visoki stupanj odvajanja
 • Mala potro筺ja energije
 • 萯sta voda koja se mo緀 ponovo koristiti,
  odnosno provesti u kanalizaciju
 • Kompaktni dizajn i jednostavna instalacija
 • Neprekinuti, automatski pogon
 • Jednostavno odr綼vanje
Primjeri koji pokazuju prednosti primjene
EnvoTech postrojenja
 • Volvo osobni automobili AB u ﹙edskoj pro鑙规ava jedno EnvoTech Mark II postrojenje tipa 0320 one鑙规enu vodu u produkciji koja se uglavnom sastoji od materija za rashla餴vanje/podmazivanje
 • Grundfos A/S Danska ima dva EnvoTech Mark II 0320 postrojenja. Direktno su povezana sa postrojenjima za pranje, koja neprestano rade.
 • Zagrebpetrol ima EnvoTech Mark II 0040 postrojenje za pro鑙规avanje vode one鑙规ene u procesu kemijskog 鑙规enja spremnika. One鑙规ena voda sadr緄 izme饀 ostalog odma硅iva鎒 i ulja
 • Sprut & Brann ﹙edska iste one鑙规enju od alkalijskog odma规ivanja pomo鎢 postrojenja EnvoTech Mark II 0500

 • Izrada od nehr餫ju鎒g 鑕lika
 • Uklju鑥ju鎖 odvajanje ulja prema principu koalescensa
 • Uklju鑥ju鎖 automatsko 鑙规enje
 • Ugra餰ne pumpe za one鑙规enu vodu, koncentrat i destilat
 • Regulacija frekvencije motora kompresora
Tehni鑛i podaci
Tip
0040
0100
0160
0320
0500
Nazivna snaga*
240
600
960
1920
3000
250 dana t/godina*
40
100
160
320
500
Potro筺ja energije
Rad kWh/m3
25
Maximalno kwh/m3
5
15
15
35
40
Opskrbni napon V
3x400 V-50Hz
Mjere VxDx cm
125,5x87x190
197x113x215
245x155x265
Te緄na kg
460
1400
1425
2400
2600
Buka db(A)**
72
75
*Svi podaci se odnose na pogon sa vodom
**Sva postrojenja mogu se dobiti sa dodatkom

 
         
       
copyright (c) ZAGREBPETROL d.o.o., 2003. oblikovanje NOVENA